Giỏ hàng

Chị Nguyễn Châm - Hanoi

Giờ mới biết thế nào là mực tươi và không tẩm ướp, ăn không bã chút nào mà ngọt đậm luôn. Chất lượng khỏi chê!

Danh mục tin tức

Từ khóa